Cuantumul cotizaţiilor pe anul 2014   Formulare Ghid Cluburi Statut

COTIZAŢIE VIZĂ ANUALĂ LEI
Viză anuală sportiv 50
Viză anuală instructori/antrenori 100
Viză anuală arbitru 50
Viză anuală structură sportivă afiliată 250
COTIZAŢIE EXAMEN GRAD LEI
Centura albastră CAP ROŞU 50
Centura albastră 1 CAP 100
Centura albastră 2 CAP 100
Centura albastră 3 CAP 100
Centura galbenă 250
Centura galbenă 1 DANG 500
Centura galbenă 2 DANG 750
Centura galbenă 3 DANG 1000
COTIZAŢIE LEGITIMARE LEI
Legitimaţie sportivă 50
Legitimare 100
Eliberare duplicat legitimaţie sportivă 100

 

COTIZAŢIE TRANSFER LEI
Transfer sportiv 300
COTIZAŢIE FORMARE LEI
Participare la stagiu tehnic naţional 100
Curs formare instructori 200
Curs formare antrenori F.R.V.V. 200
Curs formare arbitri 50
Curs perfecţionare arbitri
COTIZAŢIE COMPETIŢIE LEI
Înscriere în competiţie luptă – Seniori 50
Înscriere în competiţie luptă – Juniori 30
Înscriere în competiţie luptă – Copii 30
Înscriere în competiţie forme – copii,juniori şi seniori 25
Contestaţie decizie arbitraj 400
COTIZAŢIE AFILIERE LEI
Structură sportivă 400
Înscriere modificări statut 200
COTIZAŢIE PENTRU COMISIA DE DISCIPLINĂ 500
COTIZAŢIE PENTRU COMISIA DE APEL 600
Asigurare medicală obligatorie pentru accidente 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumele se pot plăti astfel:
• prin virament în contul Federaţiei Române de Vovinam Viet-Vo-Dao cu codul
IBAN RO17 RZBR 0000 0600 1500 2689 deschis la Raiffeisen Bank Crângaşi.
• cu numerar la casieria F.R.V.V.

ATENŢIE! După efectuarea de plăţi către F.R.V.V., trimiteţi copia O.P./chitanţă pe e-mail către Secretariat,
cu explicaţia detaliată a sumelor plătite.

Termene de plată:
• cotizaţia de viză anuală se va achita până la data de 30 martie a anului la care se referă; fără plata
acestor taxe nu se vor putea obţine/achita vizele şi legitimările sportivilor şi nu se poate participa la
competiţii/stagii/seminarii/examene de grad;
• sportivii legitimaţi după temenul limită de plată al cotizaţiilor vor putea achita sumele fără majorări pe
o perioadă de graţie de 2 luni de la legitimare;
• structurile sportive afiliate după temenul limită de plată al cotizațiilor vor putea achita sumele fără
majorări pe o perioadă de graţie de 2 luni de la afiliere;
• sportivii care nu își achită viza anuală timp de 2 ani consecutivi vor pierde legitimarea la F.R.V.V.;
• neachitarea cotizațiilor de structură sportivă pe o perioada de 2 ani consecutivi atrage excluderea
din F.R.V.V. a structurilor sportive respective;
• după data de 30 martie se vor achita următoarele majorari:
01 aprilie – 31august = majorare 50%;
01 septembrie – 31 decembrie = majorare de 100%.