Acestea sunt rezultatele sacrificiilor şi eforturilor neîncetate depuse de marii maeştri, maeştri, instructori şi discipoli în dezvoltarea Vovinam Viet Vo Dao.

Maestrul NGUYEN LOC

Maestrul-NGUYEN-LOC

Maestrul LE SANG

Maestrul-LE-SANG

Maestrul NGUYEN VAN CHIEU

Maestrul-NGUYEN-VAN-CHIEU

Folosite în scopuri de apărare a teritoriului la fel ca şi în celelalte ţări asiatice, în Vietnam artele marţiale nu erau accesibile doar castelor nobile ci intregii populaţii.

De-a lungul istoriei Vietnamului, încă de pe vremea dinastiei HONG, timp de peste 4000 de ani, strămoşii Vietnamezilor de astăzi au utilizat în razboaiele pentru apărarea teritoriului diverse tehnici şi strategii de luptă. Aceste tehnici erau la început rudimentare şi puneau accentul mai mult pe posibilităţile naturale ca forţă şi combativitatea luptătorilor. Vechii vietnamezi nu aveau încă structurate metode de antrenament care să dezvolte abilităţi şi tehnici superioare de luptă sau care să aibă în vedere menţinerea sau îmbunătăţirea sănătăţii.

De aceea, istoricii consideră că VO – arta marţială nu era încă formată complet. Există totuşi mărturii arheologice cum ar fi gravurile de pe tamburii de bronz de la NGOC LU, HONG HA şi de pe img0017vasele de bronz de la DAO THINH care înfăţişează luptători înarmaţi în poziţii aşezat sau în picioare, foarte asemănătoare celor utilizate astăzi în VOVINAM VIET VO DAO. Abia în secolul III î.e.n. în timpul dinastiei AN DUONG VONG , VO-ul vietnamez a intrat în faza de structurare. În timpul dinastiei THUC PHAN, luptele cu mâinile goale au devenit foarte cunoscute. Istoria celor nouă regi care îşi disputau tronul cu THUC PHAN ne descrie lupte cu mâinile goale care durau zeci de runde şi care se desfăşurau câteodată zile şi nopţi la rand.

Toate acestea dovedesc faptul că VO-ul se afla pe calea unei mari dezvoltări. Dacă în multe ţări asiatice, artele marţiale erau rezervate castelor nobile şi unei anumite părţi a populaţiei, în Vietnam acestea au fost întotdeauna practicate de către toate clasele sociale şi mai ales de către oamenii simpli. Cum ţăranii constituiau majoritatea populaţiei multe dintre armele utilizate în arta noastră marţiala sunt la origine unelte agricole.

img0018De exemplu, băţul cu ajutorul căruia se cărau coşurile pe umeri a devenit un baston eficace iar sita de orez un scut foarte util. Putem deci afirma că şcolile de VO Vietnamez reprezintă artele marţiale ale unui întreg popor şi chiar dacă răspândirea lor a fost câteodata înfloritoare – câteodată uitată, ea nu a fost niciodată întreruptă. În timpul dinastiei TRAN (1225-1400) exista un sistem de examinare pentru acordarea titlurilor de licentiat şi doctor în artele marţiale în cadrul unei academii a VO-ului numită GIANG VO DUONG. Aceasta a fost perioada de aur a artelor marţiale in Vietnam.

Dinastiile care au urmat, au organizat la rândul lor concursuri de VO – arte marţiale în primul rând pentru a recruta pe cei mai buni luptători şi a-i angaja în armată. În plus, pe lângă talentele de luptători, candidaţii trebuiau să se supună şi unor examene de tactici şi strategii de război. Pentru a face faţă acestei probe, candidaţii urmau o pregătire specifică. Astfel, puţin câte puţin a luat naştere o metodă specifică – VO KINH – doctrina artelor marţiale pentru război. Numele de VO KINH a fost dat acestei discipline pentru că în general concursurile de selecţie aveau loc în capitala KINH DO.

Pe de altă parte exista marea masă a practicanţilor de VO care nu se simţea legată de regulamentul concursurilor şi care se antrena pentru autoaparare şi sănătate sau chiar pentru a putea reacţiona împotriva abuzurilor autorităţilor feudale. Această pătura numeroasă de practicanţi forma ce-a de-a doua ramură importantă a artelor marţiale numită şi VO LAM. LAM înseamnă pădure deci pădurea de practicanţi din popor.
Aceste două ramuri ale VO-VO KINH şi VO LAM aparţineau aceleiaşi familii VO TA – artele marţiale naţionale Vietnameze al cărei descendent direct este VOVINAM VIET VO DAO de astăzi.

Fiind prezent acum pe toate continentele, Vovinam Viet Vo Dao aspiră la unificarea programei tehnice şi la unificarea administrativă a organizaţiilor din toată lumea.
 
Astăzi VOVINAMUL este arta marţială vietnameză cu cea mai mare răspândire în lume, fiind prezentă pe toate continentele şi grupând un număr de peste 30 de ţări dintre care le enumeram pe cele mai importante: Franţa, Italia, Germania, Belgia, Spania, Elvetia, Polonia, România, Islanda, Rusia, SUA, Canada, Maroc, Alger şi bineînţeles Vietnam.

Situaţia care a provocat extinderea spectaculoasă a acestei arte marţiale în lume a fost migrarea din anii ‘60-’70 în toate colţurile lumii a unui număr foarte mare de vietnamezi, printre care şi multi maestri de VIET VO DAO. Peste ani, munca acestor maeştri a început să dea roade, dezvoltandu-se grupuri puternice de practicanţi, dar caracterizate de aparitia intre acestea a unor diferente generate de dezvoltarea independenta a acestor grupuri, aceasta ducând şi la gruparea pe plan mondial în diverse federaţii şi organizaţii, dar care au avut întotdeauna la bază aceeaşi programă tehnică elaborată de Marele Maestru NGUYEN LOC.

Astăzi, necesitatea întoarcerii la origini a stilului, a determinat toate grupările existente să colaboreze cu puternica organizaţie Vietnameză de Vovinam Viet Vo Dao condusa de Maestrul NGUYEN VAN CHIEU 9 Dang.
Pentru că opera începută de Marele Maestru NGUYEN LOC a fost continuată de ceilalţi mari maeştri, stilul nu a încetat să evolueze, şi, din acest motiv, prima prioritate a tuturor grupărilor de VOVINAM VIET VO DAO din lume a rămas unificarea programei tehnice cu programa Vietnameză.
Reflectarea acestor eforturi este dată desigur de către activitatea compeţională susţinută din ultimii ani, la care România a luat parte din plin, cu rezultate deosebite.

Crearea stilului de către Marele Maestru NGUYEN LOC

Întemeietor al stilului VOVINAM, Marele Maestru Nguyen Loc a călătorit prin tot Vietnamul pentru a cerceta şi înţelege esenţa artelor marţiale vietnameze, animat fiind şi de ideea nobilă a cuceririi independenţei naţionale de sub ocupaţia colonială.

Marele Maestru NGUYEN LOC s-a născut pe 24 mai 1912 în satul HUU BANG, districtul THACH THAT, provincia SON TAY (în prezent HATAY).

De la o vârstă foarte fragedă şi-a dedicat cea mai mare parte a timpului său practicării artelor marţiale şi luptelor tradiţionale. Moştenitor al tradiţiei VO prin familia sa, acesta a călătorit prin tot Vietnam-ul pentru a cerceta şi înţelege esenţa acestei arte marţiale. A cercetat de asemenea stilurile altor arte marţiale cu intenţia de a integra diverse aspecte specifice într-un singur stil cât mai complet. Pentru că a crescut în timpul colonizării ţării sale de către francezi, pe lângă scopul de a crea o noua generaţie de tineri vietnamezi cu abilitatea de autoapărare, un corp sănătos şi un spirit de neînfrânt, Marele Maestru NGUYEN LOC a fost animat şi de ideea de independenţă naţională pentru care doar o nouă generaţie puternică şi educată putea lupta.

După ce, în paralel cu pregătirea sa în plan academic, a cumulat toate tehnicile necesare, le-a analizat şi sintetizat cu un înalt spirit creativ, în anul 1938 el expune principiile fundamentale ce stabileau baza unei arte marţiale naţionale Vietnameze reînnoite pe care a denumit-o VOVINAM.

Începând cu toamna anului 1938, el a antrenat şi a practicat VOVINAM cu un număr de prieteni apropiaţi şi cu membrii familiei, înainte să-l introducă pentru marele public. Cam peste un an, el şi prima generaţie de discipoli au debutat în public la sala de concerte din Hanoi. Debutul lor a fost un mare succes şi primele clase au fost deschise în provinciile învecinate cum ar fi NAM DINH, SON TAY, THANH HOA. Programa de învăţare a fost împărţită în trei nivele: începator, intermediar şi avansat. Programul era dezvoltat pe trei zone principale: tehnică, forţă şi filozofie.

Din anii 50, Vovinam-ul a fost introdus şi dezvoltat în SAIGON şi în alte provincii din jurul lui cum ar fi GIA DINH, BIEN HOA, DA LAT.
Introducerea Vovinam-ului în provinciile din sud ale Vietnamului era încă în plin efort, când Marele Maestru NGUYEN LOC moare pe data de29 aprilie 1960 în SAIGON. Avea 49 de ani. Titlul de maestru conducător a fost moştenit de mai vechiul său discipol, Marele Maestru LESANG.

În prezent, rămăşiţele (cenuşa) Marelui Maestru Fondator NGUYEN LOC se păstrează în HO CHI MINH CITY (SAIGON), districtul 10, strada SU VAN HANH nr 31.

Contribuţia adusă de Maestrul Le Sang

Reorganizarea VOVINAM-ului de către Maestrul Le Sang.

Maestrul LE SANG, cel mai vechi discipol al Maestrului NGUYEN LOC, s-a născut în toamna anului 1920 într-o casa de lângă lacul Truc Bach în Hanoi, fiind fiul cel mai mare al familiei LE VAN HIEN.

După moartea Maestrului Fondator Nguyen Loc in 1960, a fost rândul Maestrului Patriarh Le Sang să continuie munca maestrului său şi să ducă mai departe nobilele sale idealuri.

Continuând filosofia şi ţelurile stabilite de Marele Maestru NGUYEN LOC, Maestrul LE SANG, împreună cu Maeştrii TRAN HUI PHONG, NGUYEN VAN THU, MANH HOANG, au reorganizat sistemul VOVINAM-ului. Ei au introdus liniile directoare pentru programul de antrenament, testul de promovare şi sistemul de grade pentru a asigura modernizarea predării, în vederea adaptării la generaţiile curente şi viitoare de practicanţi de VOVINAM.

Principala operă a Maestrului Patriarh Le Sang a constat în aprofundarea aspectelor filosofice ale Vovinam-ului. Contribuţia sa majoră a fost marcată prin introducerea în denumirea şcolii a particulei DAO, care are sensul de cale, drum de urmat. Apare astfel, pe lângă denumirea dată de Maestrul Fondator Nguyen Loc, de VOVINAM – arte marţiale vietnameze şi aceea dată de Maestrul Patriarh Le Sang, VIET-VO-DAO – calea marţială vietnameză. Mai mult, Maestrul Patriarh Le Sang prezintă pentru prima dată în relaţie cu Vovinam notiunea de NHAN-VO-DAO – calea marţială a omenirii, punând astfel accent pe caracterul universal al şcolii noastre.

Maestrul Le Sang s-a stins din viaţă la data de 27 septembrie 2010 la vârsta de 91 de ani.

Evoluţia VOVINAM VIET VO DAO şi Maestrul NGUYEN VAN CHIEU

După o scurtă absenţă a stilului, Maestrul NGUYEN VAN CHIEU are un rol major în relansarea atât pe plan naţional cât şi internaţional a VOVINAM VIET VO DAO

Maestrul NGUYEN VAN CHIEU s-a născut pe 4 Noiembrie 1949 în Saigon. A început să practice VOVINAM în anul 1965 cu Maestrul TRINH NGOC MINH şi apoi cu Maestrul LE SANG.

Datorită circumstanţelor din ţară, în perioada 1975-1978 Vovinamul a fost absent pentru un scurt interval de timp. După un an de absenţă, mai mulţi maeştri şi instructori de Vovinam s-au reunit pentru a practica în Districtul 8, HO CHI MINH CITY (SAIGON). După aceea, au facut mai multe demonstraţii în împrejurimile oraşului. Pe data de 15 decembrie 1978, a fost deschisă oficial o clasă de Vovinam Viet Vo Dao la complexul de înot HOA BINH în districtul 8, avându-l ca instructor pe Maestrul NGUYEN VAN CHIEU. Acest moment a marcat revenirea Vovinamului.

Începând cu data de 15 decembrie 1978 până la mijlocul anilor 80, un număr de maeştri din alte provincii cum ar fi: KHANH HOA, VINH LONG, CAN THO, BINH DINH, QUI NHON, PHU YEN, au primit de asemenea permisiunea de a-şi deschide şcoli în provinciile lor. În iunie 1980 Vovinam Viet Vo Dao a fost invitat să participe la Convenţia de Arte Marţiale (HOI THAO VO THUAT) ţinută de Facultatea de Ştiinţe şi Educaţie şi Facultatea de Educaţie Fizică. Scopul a fost de a antrena grupul de cercetare a artelor marţiale din sud al Departamentului de Apărare Internă (clasa din Aprilie 1985).

În anul 1989 s-a înfiinţat Asociaţia Viet Vo Dao a oraşului HO CHI MINH (SAIGON), afiliată la Federaţia de Arte Marţiale a oraşului. Astfel, recâştigându-şi popularitatea şi cu ajutorul muncii intense şi dedicării Maeştrilor NGUYEN VAN CHIEU şi TRAN HUY PHONG în procesul introducerii Vovinam-ului ca artă marţială, acesta (Vovinam-ul) a fost recunoscut şi invitat totodată de Federaţia de Arte Marţiale să participe la Demonstraţiile de Tehnici de Arte Marţiale din anul 1990.

Pentru a permite oportunitatea dezvoltării Vovinamului, Federaţiile de Arte Marţiale ale mai multor provincii au organizat campionate anuale la diferite nivele, orăşeneşti, regionale şi naţionale, începând cu anul 1992. Câţiva ani mai târziu au fost adăugate mai multe întreceri pentru tineri, pentru studenţi şi, de asemenea, şi campionate internaţionale. Nucleul acestor întreceri includea demonstraţii pe echipe şi competiţii individuale de luptă. Prin intermediul celor 10 campionate naţionale, numărul participanţilor a crescut an după an, nivelul competiţiilor s-a îmbunătăţit; în special, începând cu anul 1997 competitorii care au avut prestaţii bune la campionatele naţionale au primit premii şi aprecieri de la Federaţia de Arte Marţiale la fel ca şi alţi atleţi din alte discipline sportive.
Echipele care au avut multe succese la Campionatele Naţionale au fost HCM CITY, KHANH HOA, CAN THO, BA RIA VUNG TAU, DONG NAI, forţele armate.

Vizavi de aspectele de management şi specializare, Federaţia de Arte Marţiale a format Comitetul de Operare al Vovinam în aprilie 1995. Anual, acest comitet a ţinut seminarii concentrate pe arii variate, incluzând antrenamentul, unificarea programei de predare, reguli şi regulamente competiţionale, arbitri, publicaţii tehnice. În acelaşi timp au fost înfiinţate trei clase speciale la THANH HOA, HA TAY, QUANG BINH pentru a antrena şi forma viitori instructori pentru partea de nord a ţării. Acest lucru a fost făcut pentru a crea o oportunitate pentru oamenii din regiune de a lua şi ei parte la Vovinam. Până în decembrie 2001, Vovinamul avea aproximativ 30.000 de practicanţi din aproape toate provinciile din sud şi câteva provincii din nord.

Pe plan internaţional, practicanţii de Vovinam din HCM CITY, BA RIA VUNG TAU şi forţele armate au fost selectaţi de Federaţia de Sport să participe la multe campionate internaţionale de arte marţiale tradiţionale ţinute în THAILANDA, GERMANIA, COREEA şi JAPONIA.
Demonstraţiile tehnice excelente ale Vovinam-ului la aceste evenimente au primit multe complimente şi au câştigat interesul oamenilor din toată lumea. Acest fapt a ajutat pe oamenii de pe întreg mapamondul să aibă o viziune şi o înţelegere mai bună despre ţara şi poporul vietnamez.

Cu spiritul şi mentalitatea de a cunoaşte rădăcinile acestei arte marţiale, mulţi discipoli de Vovinam din străinătate au venit în ţara Maestrului Fondator pentru a-şi exprima respectul faţă de Marele Maestru (fondator) NGUYEN LOC, pentru a-l vizita pe Maestrul LE SANG şi pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile tehnice. De asemenea, unii dintre aceştia au venit şi pentru a participa la examene de promovare sau pentru a participa la Campionatele Internaţionale de Vovinam ţinute in fiecare an în HCM CITY (SAIGON).

Cu rezultatele şi recunoaşterea excepţională pe care Vovinam-ul a primit-o în ultimii 25 de ani, Federaţia de Sport a ales Vovinam Viet Vo Dao pentru a-l include în Jocurile Sportive Naţionale Ediţia a IV-a din 2002.

În anul 2003 s-a desfăşurat primul Campionat Mondial de Vovinam Viet Vo Dao în HCM CITY (SAIGON) urmat de alte două Campionate Mondiale în 2005 şi 2007.

Începând cu anul şcolar 2004-2005 la Universitatea de Sport a oraşului HCM CITY (SAIGON) funcţionează o secţie cu durata de 4 ani cu specializarea Vovinam Viet Vo Dao, secţie coordonată de însuşi Maestrul NGUYEN VAN CHIEU 9 Dang.

Ca urmare a excelentelor rezultate obţinute în afirmarea şi dezvoltarea stilului VOVINAM VIET VO DAO, este înfiinţată în 2007 Federaţia Vietnameză de Vovinam, în cadrul căreia Maestrul NGUYEN VAN CHIEU a ocupat în primul termen 2007-2012 funcţiile de Vicepreşedinte şi Director Tehnic Naţional. În 24-25.08 2012, Maestrul CHIEU este ales pentru cel de-al doilea termen 2012-2016 în funcţiile de Prim-Vicepreşedinte şi Secretar General, şi desigur în continuare Director Tehnic Naţional.

În 2008, la fondarea Federaţiei Mondiale de Vovinam, Maestrul NGUYEN VAN CHIEU este de asemenea ales Vicepreşedinte şi numit Director Tehnic al Federaţiei Mondiale.

În 2009 şi 2011 s-au desfăşurat în Vietnam primele două Campionate Mondiale ale Federaţiei Mondiale de Vovinam.

Maestrul Nguyen Van Chieu a adus o contribuţie importantă dezvoltării laturii competiţionale a Vovinam-ului, aceasta ducând la o mai bună promovare şi la o extindere fără precedent a şcolii noastre de arte marţiale. O viziune modernă asupra Vovinam Viet-Vo-Dao prin dezvoltarea laturii sportive şi competiţionale reprezintă o etapă de evoluţie care le completează pe cele anterioare, făcând astăzi din stilul nostru una din cele mai complete şi moderne arte marţiale care se practică în lume.

Aceste merite deosebite au fost recunoscute şi apreciate de către toţi instructorii şi maeştrii, atât din Vietnam cât şi din celelalte ţări în care Marele Maestru Nguyen Van Chieu a promovat Vovinam Viet-Vo-Dao. Recunoaşterea supremă a acestor merite a venit însă din partea Maestrului Patriarh Le Sang, prin desemnarea încă din timpul vieţii sale a Maestrului Chieu drept şef al şcolii noastre şi numirea sa în fruntea Consiliului de Maeştri ce administreaza Vovinam Viet-Vo-Dao.

Dacă ne aducem aminte că Maestrul Patriarh Le Sang a fost primul şi cel mai vechi elev al Maestrului Fondator Nguyen Loc, aflându-se alături de acesta încă de la crearea şi lansarea stilului, fiind totodată cel care la rândul său a avut o contribuţie fundamentală în cristalizarea concepţiilor atât tehnice cât şi filosofice ale Vovinam Viet-Vo-Dao, înţelegem semnificaţia profundă a gestului său. Maestrul Patriarh Le Sang şi-a văzut încă din timpul vieţii munca sa continuată şi dusă la următorul nivel de către Marele Maestru Nguyen Van Chieu.