Afiliată la Federaţia Europeană de Vovinam Viet-Vo-Dao (E.V.V.F.) şi Federaţia Mondială de Vovinam Viet-Vo-Dao (W.V.V.F.) şi în colaborare cu A.N.S.T. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret conform legislaţiei în vigoare, Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao (F.R.V.V.) are ca scop organizarea, administrarea şi coordonarea ramurii sportive Vovinam Viet-Vo-Dao în România, la toate nivelurile. În acest sens, printre principalele obiective ale F.R.V.V. se numără:
• dezvoltarea şi promovarea practicării stilului Vovinam Viet-Vo-Dao pe teritoriul României, fără niciun fel de discriminare pe motive
politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
• reprezentarea şi apărarea intereselor stilului Vovinam Viet-Vo-Dao pe plan intern şi internaţional;
• promovarea stilului prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor în competiţiile internaţionale;
• prevenirea şi sancţionarea oricăror metode şi/sau practici neregulamentare în Vovinam Viet-V- Dao.

Pentru atingerea obiectivelor, Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao desfăşoară următoarele activităţi:
• elaborează strategia naţională de dezvoltare a ramurii sportive Vovinam Viet-Vo-Dao şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;
• elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea de Vovinam Viet-Vo-Dao, în general;
• stabileşte calendarul competiţional anual;
• organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza normelor şi regulamentelor adoptate potrivit statutului F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao;
• organizează şi coordonează activitatea arbitrilor de Vovinam Viet-Vo-Dao privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza regulamentului propriu de funcţionare;
• elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul loturilor naţionale la competiţiile internaţionale;
• exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul şi regulamentele proprii;
• organizează sau tutelează competiţiile oficiale internaţionale de Vovinam Viet-Vo-Dao care au loc pe teritoriul Vovinam Viet-Vo-Dao, cu avizul A.N.S.T.;
• colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă pentru asigurarea asistenţei metodico-ştiinţifice şi medicale de specialitate potrivit cerinţelor specifice ramuri sportive Vovinam Viet-Vo-Dao;
• colaborează cu A.N.S.T., cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi/sau cu instituţii din structura acestora pentru formarea, avansarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniu;
• promovează măsuri de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi/sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor, în concordanţă cu reglementările Legi nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
• întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr.4/2008, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă;
• elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea ramurii sportive Vovinam Viet-Vo-Dao;
• organizează baza de date a F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao privind activitatea de Vovinam Viet-Vo-Dao din România;
• asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organele internaţionale la care F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao este afiliată.