Şedința de constituire a Federației Române de Vovinam Viet-Vo-Dao

Şedința de constituire a Federației Române de Vovinam Viet-Vo-Dao

În data de 02 decembrie 2011 a avut loc la Complexul Olimpic ”Sydney 2000” de la Izvorani, şedinţa prin care a fost aprobată şi votată înfiinţarea
Federaţiei Române de Vovinam Viet-Vo-Dao. Au răspuns la invitaţie şi au devenit membri fondatori ai F.R.V.V., 10(zece) cluburi sportive din toată
ţara: SAIGON – Bucureşti, YANG – Ploieşti, HO VANG DAO – Ploieşti, VAT – Braşov, ŞOIMUL – Bacău, VO DAO – Vaslui, IHTUS – Iaşi, THIEU LAM – Iaşi,
PHUONG – Iaşi şi KHI – Suceava.

Afiliată la Federaţia Europeană de Vovinam Viet-Vo-Dao (E.V.V.F.) şi Federaţia Mondială de Vovinam Viet-Vo-Dao (W.V.V.F.) şi în colaborare cu
A.N.S.T. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret conform legislaţiei în vigoare, Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao are ca scop
organizarea, administrarea şi coordonarea ramurii sportive Vovinam Viet-Vo-Dao în România, la toate nivelurile. În acest sens, printre principalele
obiective ale F.R.V.V. se numără:
• dezvoltarea şi promovarea practicării stilului Vovinam Viet-Vo-Dao pe teritoriul României, fără niciun fel de discriminare
pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
• reprezentarea şi apărarea intereselor stilului Vovinam Viet-Vo-Dao pe plan intern şi internaţional;
• promovarea stilului prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor în competiţiile internaţionale;
• prevenirea şi sancţionarea oricăror metode şi/sau practici neregulamentare în Vovinam Viet-Vo-Dao

În urma propunerilor, cu unanimitate de voturi, structura de conducere a F.R.V.V. este următoarea:
• Preşedinte: dl. Ionuţ Nechita
• Vicepreşedinte: dl. Florin Macovei
• Secretar general : dl. Mircea Boldea
• Membri ai Biroului Federal: dl. Gheorghe Pricop, dna. Raluca Macovei
• Comisia de cenzori: dl. Leonard Raicu, dl. Răzvan Niculescu, dl. Cătălin Ghimiş
• Comisia de apel: dl. Angel Mititelu, dl. Bogdan Trentea, dl. Vasile Ichim
Reprezentată de sus-numiţii, Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao va avea ca atribuţii:
• elaborarea strategiei de dezvoltare a stilului şi verificarea aplicării acesteia de către membrii afiliaţi;
• stabilirea calendarului competiţional anual;
• organizarea şi coordonarea activităţilor şi competiţiilor sportive oficiale la nivel naţional;
• organizarea şi coordonarea activităţii arbitrilor;
• elaborarea şi realizarea planurilor de pregătire şi de participare a sportivilor de performanţă români din cadrul reprezentativelor naţionale la
competiţiile internaţionale;
• colaborarea cu A.N.S.T., Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, etc. pentru formarea, avansarea şi perfecţionarea specialiştilor în
domeniu;
• promovarea de măsuri de prevenţie şi control al folosirii substanţelor şi metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea
fizică a sportivilor, sau să modifice rezultatele competiţiilor;
• întreprinderea de măsuri pentru combaterea violenţei în sport, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei
în activitatea sportivă;
• asigurarea reprezentării României în competiţiile sportive şi în organele internaţionale la care F.R.V.V. este afiliată.

Distribuie:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *