STATUTUL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE VOVINAM VIET-VO-DAO

Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao, denumită în continuare F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao, funcţionează în baza Statutului propriu astfel cum au fost votate şi redactate după prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului , a Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 şi a unor dispoziţii legale în materie.

Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao este continuatoarea de drept a activităţii ramurii de sport Vovinam Viet-Vo-Dao care a funcţionat ca departament în cadrul Federaţiei Romane de Arte Marţiale de Contact, calitate în care este membru fondator al World Vovinam Federation (W.V.V.F.) şi al European Vovinam Viet-Vo-Dao Federation (E.V.V.F.), fiind recunoscută de acestea ca unic reprezentant al ramurii de sport Vovinam Viet-Vo-Dao în România.

Personalitatea juridică a Federaţiei Române de Vovinam Viet-Vo-Dao este dobândită în condiţiile legii.

Conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 Federaţia Română de Vovinam Viet-Vo-Dao este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze şi să controleze în România activitatea ramurii de sport Vovinam Viet-Vo-Dao.

F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao este structură sportivă, persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

F.R. Vovinam Viet-Vo-Dao se constituie din asocierea cluburilor sportive cu secţii de Vovinam Viet-Vo-Dao şi asociaţiilor judeţene de Vovinam Viet-Vo-Dao şi a Municipiului Bucureşti de Vovinam Viet-Vo-Dao, afiliate şi recunoscute conform legii.

…mai mult