1. Originea DenumiriiVovinam-Viet-Vo-Dao

În secolul III e.n. în cadrul dinastiei Duong Vuong se începe sinteza tehnicilor de luptă răspândite prin toata ţara ceea ce conduce la apariţia termenului VO (Arte marţiale).

În anul 1930, MARELE MAESTRU NGUYEN LOC, pe atunci tânăr, sprijinit de maeştri săi, a întreprins un lung voiaj de-a lungul Vietnamului pentru a cerceta esenţa VO. El va asambla principiile fundamentale, le va codifica şi sintetiza, din care apoi va detaşa metodele pedagogice.

În anul 1938 se decide să numească fructul sintezei facute de el: VOVINAM (abreviere a denumirii VO VIET NAM – arte marţiale vietnameze).

În anul 1963 Maestrul LE SANG împreună cu Consiliul de Maeştri dând o mai mare importanţă aspectelor filosofice în practica artelor marţiale, în special conceptului DAO (calea), decid ca numele să fie VIET VO DAO – calea artelor marţiale vietnameze – dar ca un omagiu pentru MAESTRUL FONDATOR păstrează şi denumirea de VOVINAM.

Rezultă denumirea de astăzi: VOVINAM VIET VO DAO.

 

2. Emblema StiluluiVovinam-Viet-Vo-Dao-Emblema

Emblema VOVINAM VIET VO DAO este desenată pe fond galben cu o bordură albastră şi are în centru simbolul YIN-YANG (AM-DUONG în vietnameză). Partea superioară a emblemei este în formă de pătrat iar partea de dedesubt este în forma de cerc, care reprezintă ADEVĂRUL, PERFECŢIUNEA şi FRUMUSEŢEA.

Simbolul YIN-YANG (AM-DUONG) care reprezintă viaţa şi cele două elemente opuse este traversat de harta Vietnamului – originea artelor marţiale tradiţionale VOVINAM VIET VO DAO.

Cercul YIN-YANG e delimitat de un cerc de culoare alba care simbolizează calea de a unifica în armonie diferenţele dintre cele două elemente, în scopul de a păstra continuitatea vieţii în timp.

 

3. Ţinuta de AntrenamentVovinam-Viet-Vo-Dao Vo-phuc

Ţinuta stilului este VO PHUC-ul (generic denumit kimono în celelalte arte marţiale) de culoare albastră folosit de către practicanţii din toată lumea.

Pe VO PHUC, în partea dreaptă, se află un ecuson dreptunghiular de culoarea centurii brodat cu numele practicantului, iar în partea stângă, în dreptul inimii, se află ecusonul cu emblema stilului.

La VO PHUC se poartă centura de culoarea şi cu simbolurile corespunzătoare nivelului la care a ajuns practicantul.

 

 

4. Principii

Cele 10 principii pe care trebuie sa le respecte paracticantul de Vovinam Viet-Vo-Dao

Practicantul de Vovinam Viet-Vo-Dao trebuie:
1. Să atingă un nivel înalt în artele marţiale pentru a putea servi umanitatea;
2. Să dezvolte cu loialitate disciplina Vovinam Viet-Vo-Dao şi să sprijine formarea de noi generaţii de practicanţi;
3. Să cultive unitatea între practicanţi, să-i respecte atât pe cei avansaţi cât şi pe începători;
4. Să respecte regulile şi regulamentele Vovinam Viet-Vo-Dao şi să cultive onoarea artelor marţiale;
5. Să respecte celelalte stiluri de arte marţiale şi să folosească abilităţile doar în caz de legitimă apărare;
6. Să se autodepăşească continuu, să aibă un comportament etic;
7. Să aibă ca principii în viaţă: onestitatea, modestia şi caracterul nobil;
8. Să-şi dezvolte voinţa fermă de a depăşi obstacolele din viaţă;
9. Să-şi dezvolte discernământul, tenacitatea şi să acţioneze cu înţelepciune;
10. Să cultive încrederea în sine, autocontrolul şi bunăvoinţa şi să progreseze prin autocritică.

5. Reguli de Etichetă

Conduita/comportamentul este descrierea externă a unui individ, de exemplu: modul în care cineva munceşte, studiază, se îmbracă,
merge şi vorbeşte.
Un practicant de VOVINAM trebuie să-şi observe conduita în toate situaţiile, indiferent de loc, timp şi circumstante, deoarece ceilalţi îl
vor judeca după aceasta atât valoarea cât şi onoarea stilului.
Un practicant de VOVINAM va încerca întotdeauna să evite:
• să fie arogant sau lăudaros în mulţime sau public cu privire la stăpânirea artelor marţiale
• să lovească în sau să vorbească de rău alte stiluri deoarece este un comportament incalificabil ducând adesea la neinţelegeri
• toate actele care provoacă violenţa
• toate conflictele ne-necesare şi neclare sau conflictele care îi promovează ego-ul
• să fie atras în fervoare ultra-naţionalistă cu privire la artele marţiale.

Un practicant de VOVINAM va trebui să practice întotdeauna:
• să aplice principiile VOVINAM în viaţa de zi cu zi pentru a câştiga dragostea şi respectul celorlalţi,
• să genereze bunăvoinţă faţă de alte discipline de arte marţiale astfel încât practicanţii lor să ne poate înţelege, respecta şi să
dorească sp colaboreze cu noi în efortul extinderii căii artelor marţiale,
• să fie proactiv (cu initiaţivă) în toate activităţile fără a i se aminti,
• să fie gata să preia responsabilităţi; să-i ajute pe ceilalţi cu entuziasm fără a fi egoist,
• să se antreneze şi să se re-antreneze; să înveţe constant pentru a se perfecţiona.
În general, când practică artele marţiale orice practicant trebuie:
• să aibă uniforma potrivită şi curată,
• să aibă o atitudine voioasă şi relaxată,
• să aibă stăpânire de sine şi tact în exprimare,
• să fie disciplinat şi să respecte regulile prevăzute de organizator.

REGULILE GENERALE DE ETICHETĂ (PROTOCOL) ALE PRACTICANTULUI ÎN VO DUONG:
• Să fie prompt, să sosească înainte de a începe cursul. Daca întârzie, să salute instructorul şi să aştepte permisiunea de a se alătura celorlalţi, trecând prin spatele formatiei.
• Întotdeauna să salute când intră sau iese din VO DUONG. Să direcţioneze salutul către profesor sau către gradul cel mai mare prezent în sală.
• Practicanţii copii şi juniori trebuie să caute îndrumare la practicanţii seniori, să le imite comportamentul şi să-i trateze cu respect şi consideraţie. Să se aşeze şi să se ridice când seniorii fac aceasta; întotdeauna să se alinieze în stânga seniorilor.
• Practicanţii seniori trebuie să dea un bun exemplu copiilor, să-i protejeze de loviri, să-i ajute să înveţe şi să-i trateze cu respect şi consideraţie.
• Să se poarte corespunzator în VO DUONG. Să se descalţe înainte de a intra, să vorbească încet şi să menţină o atitudine corespunzătoare unei practici serioase. Nu este permis în VO DUONG să se mănânce, să se bea, să se mestece gumă şi să se folosească telefoane mobile.
• Să nu înveţe pe alţi practicanţi tehnici noi sau QUYEN decât dacă i se cere acest lucru de către profesor.
• Niciodată să nu îşi piardă firea în timpul antrenamentului.
• A fi mereu atent este parte din antrenament. Să se concentreze din plin la practica VOVINAM VIET VO DAO cât timp este în sală.
• Să practice tehnica de baza şi QUYEN în mod consistent şi în afara orelor, chiar dacă numai câteva minute pe zi. Este un mod sigur de a-şi îmbunătăţi performanţele şi pregătirea fizică.

SEMNIFICAŢIA SALUTULUI DIN VOVINAM VIET VO DAO
Simbolul salutului este “Mână de fier – inimă bună”. Acest salut începe şi termină toate activităţile din VOVINAM VIET VO DAO fie că sunt întâlniri, ceremonii, înainte sau după sesiunile de antrenament, demonstraţii sau lupte.
Mâna care simbolizează forţa, este mâna de fier; Inima care simbolizeaza dragostea, este inima bună.

Mâna de fier rezultă dintr-un antrenament perseverent. Inima bună rezultă din buna percepere şi practică a filosofiei artelor marţiale. Aşezând mâna pe inima sa pentu salut, practicantul exprimă faptul că nu va utiliza artele marţiale decât pentru a ajuta oamenii şi nu pentru a-i pedepsi sau a se răzbuna. Practica artelor marţiale trebuie acompaniată de filosofia sa de toleranţă şi de nonviolenţă pentru a obţine supunerea celorlalţi.